Pages Menu
Categories Menu

Posted on Aug 7, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II, Proces de selectie, Stagii de practica |

Rezultate selecția a II-a

Rezultate selecția a II-a

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în oameni !

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”

Titlul proiectului: „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste”

Nr. de identificare contract: POSDRU/161/2.1/G/140906

Beneficiar: Universitatea din București

 

logo UB

 

 

REZULTATE PROCES DE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ

SESIUNEA a II-a, MARTIE 2015

DOSARE DE CANDIDATURĂ NEELIGIBILE

 

 

Facultatea de Litere

Nivelul de studii: Licență

Programul de studii: Comunicare și relații publice

7_1

* Media examenului de admitere este mai mică decât 8.00 (nota minimă de selecție pentru anul I studii universitare de licență prevăzută în Metodologia de selecție a grupului-țintă – Anexa 5 postată pe http://litere.ro/socius/).

 

REZULTATE PROCES DE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ

SESIUNEA a II-a, MARTIE 2015

DOSARE DE CANDIDATURĂ NEELIGIBILE

 

Facultatea de Litere

Nivelul de studii: Licență

Programul de studii: Etnologie

7_2

 

* Media examenului de admitere este mai mică decât 8.00 (nota minimă de selecție pentru anul I studii universitare de licență prevăzută în Metodologia de selecție a grupului-țintă – Anexa 5 postată pe http://litere.ro/socius/).