Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

PRELUNGIRE PERIOADĂ DE ÎNSCRIERI ÎN GRUPUL-ŢINTĂ

Posted on Mar 16, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II, Comunicate |

Data publicării: 16 martie 2015     INFORMARE ȘI SELECȚIE PENTRU STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE LITERE DE LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT   Universitatea din București, prin proiectul SOCIUS, prelungește cu perioada 16-24 martie 2015 a doua sesiune de informare, înscriere și selecție a studenților de la toate specializările Facultății de Litere, licență și masterat, pentru stagii de practică de specialitate (de cercetare și profesională). Stagiile de practică se vor desfășura până la data de 30 septembrie 2015, în relație cu anul universitar. Cele 95 de locuri de practică scoase la concurs sunt puse la dispoziția proiectului de partenerii instituționali cu prestigiu, printre care: instituții culturale și...

PRELUNGIRE ETAPA A DOUA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 16 – 24 MARTIE 2015

Posted on Mar 16, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II |

  Licență și masterat, specializările:   Filologie – studii literare și lingvistică Studii europene Etnologie Comunicare și relații publice Științe ale informării și documentării Știinţe administrative Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură.   PRELUNGIRE SESIUNE DE SELECȚIE A GRUPULUI-ȚINTĂ, ETAPA A II-A, MARTIE...

Despre sesiunile de instructaj pentru tutori 

Posted on Mar 12, 2015 in Sesiuni de instructaj pentru tutori |

Sesiunile de instructaj pentru tutori au rolul de a le oferi acestora informatii si consiliere cu privire la proiectarea stagiului de practica, la necesitatile profesionale ale studentilor, prin corelare cu pregatirea lor teoretica, dar si cu specificul institutiei-gazda, la stabilirea portofoliului de practica, la modul in care stagiul se va desfasura si va fi monitorizat si evaluat de catre indrumatori. In cazul in care stagiarul desfasoara o activitate ce se finalizeaza cu rezultate deosebite (lucrari, cercetari, evenimente speciale etc.), tutorele poate face o recomandare suplimentara pentru inscrierea lui la concursul cu premii in bani al proiectului si pentru publicarea prezentarii detaliate a stagiului respectiv in manualul cu exemple de...

Despre sesiunile de schimb de experienta 

Posted on Mar 12, 2015 in Sesiune de schimb de experiente |

Sesiunile de consiliere prin schimb de experienta intre studentii participanti la stagiile de practica se desfasoara sub forma unor intalniri de grup, in cadrul carora stagiarii isi prezinta locurile de practica, portofoliul realizat, experienta acumulata. Prin aceste intalniri, participantii la stagiile de practica afla in mod direct de la colegii lor cum s-au desfasurat stagiile in alte institutii, precum si detalii privind specificul altor parteneri de practica; in acest fel, isi formeaza o viziune mai larga asupra domeniului in care urmeaza sa activeze dupa incheierea...

Despre vizitele de studiu la partenerii de practica

Posted on Mar 12, 2015 in Vizite de studiu la partenerii de practica |

In cadrul proiectului se organizeaza vizite de studiu la parteneri potentiali de practica din domeniul profesional de interes al studentilor, acolo unde au loc prezentari ale institutiilor, dar mai ales ale locurilor de practica si ale locurilor de munca pe care studentii le-ar putea ocupa in viitor, in functie de pregatirea lor de baza (licenta) si de diferitele specializari complementare (masterate, eventual doctorat). Vizitele de studiu au ca scop informarea studentilor cu privire la modul in care este organizata o institutie pe care o vizeaza cu interes profesional, la conditiile de lucru si de colaborare, dar si cu privire la cerintele suplimentare pe care insertia la locul de munca...

Despre sesiunile de consiliere in cariera

Posted on Mar 12, 2015 in Sesiuni de consiliere in cariera |

Sesiunile de consiliere in cariera se refera la indrumarea si asistarea studentilor in alegerea si proiectarea planului de cariera, printr-o orientare profesionala mai eficienta, specifica cerintelor fiecarui domeniu de activitate. Sesiunile vor fi organizate pentru grupele de practica din cadrul specializarilor incluse in proiect si vor lua in discutie: realizarea unui curriculum vitae profesional, dezvoltarea profesionala, identificarea locurilor de munca, instruire, specializare si perfectionare...

Despre sesiunile de informare asupra diversitatii si specificitatii debuseelor profesionale

Posted on Mar 12, 2015 in Sesiuni de informare |

Aceste sesiuni au rolul de a-i informa pe studenti cu privire la oportunitatile existente pe piata muncii, la asteptarile mai generale si la cerintele punctuale ale posibililor angajatori, in functie de domeniul profesional prezentat. Tutorii de la partenerii institutionali de practica si expertii invitati sa sustina aceste sesiuni îi indruma si ii instruiesc pe cursanti in vederea ocuparii unui loc de munca, a identificarii acelor specializari profesionale compatibile cu pregatirea lor sau cu abilitatile si competentele pe care si le-ar putea dezvolta ulterior, pe baza studiilor universitare sau a altor tipuri de cursuri de instruire si...

Obiective

Posted on Mar 11, 2015 in Obiective |

este dedicat studentilor si sprijinirii acestora in procesul de tranzitie de la scoala la viata activa include un numar de 400 de studenti participanți – licenta si masterat –, exclusiv din domeniile stiinte sociale, arte si stiinte umaniste, care beneficiaza de servicii de consiliere profesionala specifica domeniului lor de studiu, precum si de indrumare specializata in cariera. oferă: stagii de practica de specialitate – de cercetare si profesionala (300) in baza a peste 30 de acorduri de colaborare inter-institutionale cu organizatii din mediul privat, public si non-profit si a unor conventii-cadru individuale servicii de orientare si consiliere profesionala sesiuni de informare asupra diversitatii și specificitatii debuseelor profesionale (10), sesiuni...

Informatii despre proiect

Posted on Mar 11, 2015 in Informatii despre proiect |

SOCIUS ‒ Servicii de Orientare, Consiliere si Indrumare a Studentilor pentru cariera in stiinte sociale, arte si stiinte umaniste ‒ POSDRU/161/2.1/G/140906 proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa” este realizat de Universitatea din Bucuresti (beneficiar), in parteneriat cu Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”- Bucuresti (P1) si cu Fundatia „Dezvoltare in Europa” (P2) se desfasoara in perioada 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015 (18...

Informare pentru etapa a doua de selectie a grupului tinta

Posted on Mar 10, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II, Comunicate |

Data publicării: 10 martie 2015 INFORMARE ȘI SELECȚIE PENTRU STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE LITERE DE LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT Universitatea din București, prin proiectul SOCIUS, organizează în perioada 9-17 martie 2015 a doua sesiune de informare, înscriere și selecție a studenților de la toate specializările Facultății de Litere, licență și masterat, pentru stagii de practică de specialitate (de cercetare și profesională). Stagiile de practică se vor desfășura până la data de 30 septembrie 2015, în relație cu anul universitar. Cele 95 de locuri de practică scoase la concurs sunt puse la dispoziția proiectului de partenerii instituționali cu prestigiu, printre care: instituții culturale și de creație...

CONFERINȚA DE DESCHIDERE A PROIECTULUI

Posted on May 21, 2014 in Activitati, Comunicate |

SOCIUS – „Servicii de Orientare, Consiliere și Îndrumare a Studenților pentru carieră în științe sociale, arte și științe umaniste” – POSDRU/161/2.1/G/140906 Universitatea din București organizează vineri, 23 mai, în intervalul 12:00-13:00, la Facultatea de Litere, în Amf. Odobescu (parter), conferința de deschidere a proiectului SOCIUS – „Servicii de Orientare, Consiliere și Îndrumare a Studenților pentru carieră în științe sociale, arte și științe umaniste” – POSDRU/161/2.1/G/140906. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”. Proiectul este implementat de...