Pages Menu
Categories Menu

Posted on Oct 23, 2015 in Comunicate |

LISTA PREMIILOR ACORDATE PENTRU CELE MAI VALOROASE STAGII DE PRACTICĂ DIN PROIECTUL SOCIUS – ID POSDRU 161/2.1/G/140906

LISTA PREMIILOR ACORDATE PENTRU CELE MAI VALOROASE STAGII DE PRACTICĂ DIN PROIECTUL SOCIUS – ID POSDRU 161/2.1/G/140906

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”

Titlul proiectului: „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste”

Nr. de identificare contract: POSDRU/161/2.1/G/140906

 

 

Specializarea Filologie – studii literare

screen-09.44.36[27.10.2015]

Specializarea Filologie – lingvistică

screen-09.44.57[27.10.2015]

Specializarea Studii europene

screen-09.45.13[27.10.2015]

Specializarea Etnologie

screen-09.45.29[27.10.2015]

Specializarea Comunicare și relații publice

screen-09.45.47[27.10.2015]

Specializarea Științe ale informării și documentării

screen-09.46.01[27.10.2015]

Specializarea Știinţe administrative

screen-09.46.19[27.10.2015]

Specializarea Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură

screen-09.46.36[27.10.2015]