Pages Menu
Categories Menu
Informatii despre proiect

Informatii despre proiect

SOCIUS
Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste

 

Contract: POSDRU/161/2.1/G/140906 

Proiect cofinanțat prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investește în oameni!

 

Beneficiar: Universitatea din Bucureşti

Partener 1 naţional: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti

Partener 2 național : Fundația Dezvoltare în Europa

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea procesului de tranziţie de la şcoală la viaţa activă pentru studenţi şi masteranzi din domeniile ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste, prin participarea acestora la stagii de practică realizate în urma unor acorduri instituţionale de colaborare (parteneriate), beneficiind de îndrumare specializată şi personalizată, în vederea unei formări profesionale şi a unei bune integrări pe piaţa muncii.