Pages Menu
Categories Menu

GHID DE SUSTENABILITATE SI RESURSE DE INSTRUIRE SI FORMARE

Implementat în perioada 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015 (18 luni), proiectul SOCIUS s-a derulat la Facultatea de Litere și la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) de la Universitatea din București (Beneficiar), în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București (P1) și cu FUNDAȚIA DEZVOLTARE ÎN EUROPA (P2). Aceste instituții au organizat împreună 45 de sesiuni, schimburi de experiență și vizite de informare pentru 400 de studenți beneficiari ai serviciilor de consiliere și orientare profesională, 300 dintre aceștia desfășurînd și stagii de practică.

Proiectul SOCIUS a fost conceput și implementat după o politică integrată de sustenabilitate, unul dintre obiectivele principale fiind acela de a crea și de a dezvolta un sistem instituțional de practică la Facultatea de Litere, Universitatea din București, suficient de stabil și de coerent încât să asigure transferul concret de cunoștințe și de expertiză către cadrele didactice supervizoare de practică, către tutorii de practică și către studenți, oferindu-le sprijin tuturor acestora prin rețeaua sa de parteneriate, prin infrastructurile centrelor înființate și prin materialele de instruire elaborate.

Sistemul de practică presupune interacțiunea și construcția unei relații de durată cu reprezentanți instituționali ai pieței muncii, aceste contacte putând fi continuate și după finalizarea proiectului. Portofoliul de parteneriate instituționale al proiectului conține 34 de acorduri încheiate cu mari instituții de cultură, cu instituții din mediul de afaceri, cu fundații și cu asociații.

Ghidurile pentru practică realizate în cadrul SOCIUS și destinate cadrelor didactice și tutorilor din organizațiile partenere, precum și cele șapte îndrumare privind consilierea și orientarea profesională a studenților pentru stagii de practică reprezintă materiale-cheie pentru sustenabilitatea proiectului. Materialele vor putea fi utilizate ca atare sau actualizate cu alte studii de caz, pe lângă cele efectuate cu succes în cadrul proiectului SOCIUS.

Dezvoltarea infrastructurii și înființarea a două Centre de consiliere și orientare profesională, (la Facultatea de Litere și la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Universitatea din București) joacă de asemenea un rol major, prin faptul că asigură: instruirea părților implicate, organizarea de evenimente și sesiuni de consiliere și orientare profesională, încheierea parteneriatelor de practică, distribuirea ghidurilor și a îndrumarelor de practică, desfășurarea unor activități din stagiile de practică externe, desfășurarea stagiilor interne, implementarea de proiecte adiacente ale studenților-stagiari la Centrul Studențesc de Cercetare și Comunicare, valorizarea rezultatelor stagiilor de practică prin acțiuni dedicate: sesiuni de prezentare, publicare ca exemple de bune practici.

Proiectul SOCIUS – „Servicii de Orientare, Consiliere și Îndrumare a Studenților pentru carieră în științe sociale, arte și științe umaniste” – POSDRU/161/2.1/G/140906 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”.

CONTACT:

Telefon/fax: 021 212 50 28, e-mail: socius@litere.ro

Laura Mesina, conf. univ. dr., manager de proiect

Simona Chiaburu, coordonator stagii de practică