Pages Menu
Categories Menu

Posted on Mar 12, 2015 in Sesiuni de instructaj pentru tutori |

Despre sesiunile de instructaj pentru tutori 

Sesiunile de instructaj pentru tutori au rolul de a le oferi acestora informatii si consiliere cu privire la proiectarea stagiului de practica, la necesitatile profesionale ale studentilor, prin corelare cu pregatirea lor teoretica, dar si cu specificul institutiei-gazda, la stabilirea portofoliului de practica, la modul in care stagiul se va desfasura si va fi monitorizat si evaluat de catre indrumatori. In cazul in care stagiarul desfasoara o activitate ce se finalizeaza cu rezultate deosebite (lucrari, cercetari, evenimente speciale etc.), tutorele poate face o recomandare suplimentara pentru inscrierea lui la concursul cu premii in bani al proiectului si pentru publicarea prezentarii detaliate a stagiului respectiv in manualul cu exemple de bune practici al proiectului...

Read More