Pages Menu
Categories Menu

Posted on Aug 7, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II, Proces de selectie, Stagii de practica |

Rezultate selecția a II-a

Rezultate selecția a II-a

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte în oameni ! Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” Titlul proiectului: „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste” Nr. de identificare contract: POSDRU/161/2.1/G/140906 Beneficiar: Universitatea din București       REZULTATE PROCES DE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ SESIUNEA a II-a, MARTIE 2015 DOSARE DE CANDIDATURĂ NEELIGIBILE     Facultatea de Litere Nivelul de studii: Licență Programul de studii: Comunicare și relații publice * Media examenului de admitere este mai mică decât 8.00 (nota minimă de selecție pentru anul I studii universitare de licență prevăzută în Metodologia de selecție a grupului-țintă – Anexa 5 postată pe http://litere.ro/socius/).   REZULTATE PROCES DE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ SESIUNEA a II-a, MARTIE 2015 DOSARE DE CANDIDATURĂ NEELIGIBILE   Facultatea de Litere Nivelul de studii: Licență Programul de studii: Etnologie   * Media examenului...

Read More

Posted on Aug 7, 2015 in Calendar etapa I - Rezultate etapa I, Proces de selectie, Stagii de practica |

Rezultate selecția I

Rezultate selecția I

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte în oameni ! Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” Titlul proiectului: „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste” Nr. de identificare contract: POSDRU/161/2.1/G/140906 Beneficiar: Universitatea din București   Accesează link-urile de mai jos:   Lista candidați înscriși Lista evaluare dosare candidați Rezultate selecție înainte de contestații Centralizator rezultate selecție Rezultate finale selecție Dosare de candidatură neeligibile Calendar prelungire...

Read More

Posted on Dec 19, 2014 in Proces de selectie, Slider |

PROCESUL DE SELECȚIE – CALENDAR

PROCESUL DE SELECȚIE – CALENDAR

Etapă Perioada Înscrierea candidaților 3 – 6 noiembrie 2014 orele 11:00-15:00 Afișarea listei candidaților înscriși 7 noiembrie 2014 Verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi (eligibilitate) 7 noiembrie 2014 Afișarea rezultatelor procesului de verificare a dosarelor 7 noiembrie 2014 Analiza dosarelor candidaților eligibili 10 – 11 noiembrie 2014 Afișarea rezultatelor procesului de selecţie 12 noiembrie 2014 (până la ora 12:00) Depunerea contestaţiilor 12 noiembrie, orele 14:00-16:00 13 noiembrie, orele 10:00-12:00 Soluţionarea contestaţiilor 14 noiembrie 2014 Afișarea rezultatelor finale 14 noiembrie...

Read More