Pages Menu
Categories Menu

Posted on Jun 24, 2015 in Metodologie |

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI-ŢINTĂ

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI-ŢINTĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte în oameni ! Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” Titlul proiectului: „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste” Nr. de identificare contract: POSDRU/161/2.1/G/140906 Perioada de implementare: 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015 (18 luni) Beneficiar: Universitatea din Bucureşti Partener 1 naţional: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti Partener 2 naţional: FUNDAȚIA DEZVOLTARE ÎN EUROPA METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI-ŢINTĂ pentru efectuarea stagiilor de practică în cadrul proiectului Cadru legislativ Organizarea şi desfăşurarea selecţiei grupului-țintă studenţi în cadrul proiectului „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste”, POSDRU/161/2.1/G/140906, au la bază prevederile Legii                 nr. 258/2007 privind practica elevilor şi a studenţilor, Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului...

Read More