Pages Menu
Categories Menu

Posted on Jun 24, 2015 in Metodologie de premiere |

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte în oameni ! Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” Titlul proiectului: „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste” Nr. de identificare contract: POSDRU/161/2.1/G/140906 Perioada de implementare: 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015 (18 luni) Beneficiar: Universitatea din Bucureşti Partener 1 naţional: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti Partener 2 național: FUNDAȚIA DEZVOLTARE ÎN EUROPA METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR  pentru stagiile de practică desfășurate în cadrul proiectului  Cadru legislativ Prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi a studenţilor; Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii...

Read More
billige fotballdrakternba drakterHockey draktbaseball draktcamisetas de futbol baratascamisetas nba baratasCamisetas hockey baratascamisetas mlb baratasbasketbalové dresy nbaHokejový dresBaseballové dresyDětské Fotbalové Dresy