Pages Menu
Categories Menu

Posted on Jun 24, 2015 in Metodologie de premiere |

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte în oameni ! Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” Titlul proiectului: „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste” Nr. de identificare contract: POSDRU/161/2.1/G/140906 Perioada de implementare: 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015 (18 luni) Beneficiar: Universitatea din Bucureşti Partener 1 naţional: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti Partener 2 național: FUNDAȚIA DEZVOLTARE ÎN EUROPA METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR  pentru stagiile de practică desfășurate în cadrul proiectului  Cadru legislativ Prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi a studenţilor; Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii...

Read More