Pages Menu
Categories Menu

Posted on Aug 7, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II, Proces de selectie, Stagii de practica |

Rezultate selecția a II-a

Rezultate selecția a II-a

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Investeşte în oameni ! Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă” Titlul proiectului: „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste” Nr. de identificare contract: POSDRU/161/2.1/G/140906 Beneficiar: Universitatea din București       REZULTATE PROCES DE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ SESIUNEA a II-a, MARTIE 2015 DOSARE DE CANDIDATURĂ NEELIGIBILE     Facultatea de Litere Nivelul de studii: Licență Programul de studii: Comunicare și relații publice * Media examenului de admitere este mai mică decât 8.00 (nota minimă de selecție pentru anul I studii universitare de licență prevăzută în Metodologia de selecție a grupului-țintă – Anexa 5 postată pe http://litere.ro/socius/).   REZULTATE PROCES DE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ SESIUNEA a II-a, MARTIE 2015 DOSARE DE CANDIDATURĂ NEELIGIBILE   Facultatea de Litere Nivelul de studii: Licență Programul de studii: Etnologie   * Media examenului...

Read More

Posted on Apr 2, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II |

REZULTATE PROCES DE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ, SESIUNEA a II-a, MARTIE 2015

REZULTATE PROCES DE SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ, SESIUNEA a II-a, MARTIE 2015

BENEFICIARI STAGII EXTERNE DE PRACTICĂ  de la următoarele programe de studii ale Facultății de Litere:    A. Studii universitare de licență Comunicare și relații publice – 10 Studii europene – 10 Etnologie – 2 Științe ale informării și documentării – 6   B. Studii universitare de masterat Consultanță și expertiză în publicitate – 2 Etnologie, antropologie culturală și folclor – 16 Managementul informațiilor și documentelor – 9 Studii literare – 1 Teoria și practica editării – 3 Teoria şi practica imaginii – 5 Societate, multimedia, spectacol – 9   TOTAL: 73 candidați admiși   LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI pentru a beneficia de stagii de practică în cadrul proiectului „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste” SESIUNEA a II-a, MARTIE 2015     Facultatea de Litere Nivelul de studii: Licență Programul de studii: Comunicare și relații publice Facultatea de Litere Nivelul de studii: Licență Programul de studii: Studii europene Facultatea de Litere Nivelul de studii: Licență Programul de studii: Etnologie Facultatea...

Read More

Posted on Mar 16, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II, Comunicate |

PRELUNGIRE PERIOADĂ DE ÎNSCRIERI ÎN GRUPUL-ŢINTĂ

PRELUNGIRE PERIOADĂ DE ÎNSCRIERI ÎN GRUPUL-ŢINTĂ

Data publicării: 16 martie 2015     INFORMARE ȘI SELECȚIE PENTRU STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE LITERE DE LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT   Universitatea din București, prin proiectul SOCIUS, prelungește cu perioada 16-24 martie 2015 a doua sesiune de informare, înscriere și selecție a studenților de la toate specializările Facultății de Litere, licență și masterat, pentru stagii de practică de specialitate (de cercetare și profesională). Stagiile de practică se vor desfășura până la data de 30 septembrie 2015, în relație cu anul universitar. Cele 95 de locuri de practică scoase la concurs sunt puse la dispoziția proiectului de partenerii instituționali cu prestigiu, printre care: instituții culturale și de creație artistică (muzee, biblioteci, edituri, fundații, teatre, galerii), institute de cercetare, agenții și firme de profil. Studenții-stagiari vor beneficia de sprijinul unui tutore de la instituția parteneră pentru practică și al unui cadru didactic ce va monitoriza stagiul. Totodată, vor avea la dispoziție materiale, îndrumare de practică și metodologii specifice, realizate în cadrul proiectului SOCIUS. Cele mai valoroase stagii...

Read More

Posted on Mar 16, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II |

PRELUNGIRE ETAPA A DOUA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 16 – 24 MARTIE 2015

PRELUNGIRE ETAPA A DOUA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 16 – 24 MARTIE 2015

  Licență și masterat, specializările:   Filologie – studii literare și lingvistică Studii europene Etnologie Comunicare și relații publice Științe ale informării și documentării Știinţe administrative Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură.   PRELUNGIRE SESIUNE DE SELECȚIE A GRUPULUI-ȚINTĂ, ETAPA A II-A, MARTIE...

Read More

Posted on Mar 10, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II, Comunicate |

Informare pentru etapa a doua de selectie a grupului tinta

Informare pentru etapa a doua de selectie a grupului tinta

Data publicării: 10 martie 2015 INFORMARE ȘI SELECȚIE PENTRU STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE LITERE DE LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT Universitatea din București, prin proiectul SOCIUS, organizează în perioada 9-17 martie 2015 a doua sesiune de informare, înscriere și selecție a studenților de la toate specializările Facultății de Litere, licență și masterat, pentru stagii de practică de specialitate (de cercetare și profesională). Stagiile de practică se vor desfășura până la data de 30 septembrie 2015, în relație cu anul universitar. Cele 95 de locuri de practică scoase la concurs sunt puse la dispoziția proiectului de partenerii instituționali cu prestigiu, printre care: instituții culturale și de creație artistică (muzee, biblioteci, edituri, fundații, teatre, galerii), institute de cercetare, agenții și firme de profil. Studenții-stagiari vor beneficia de sprijinul unui tutore de la instituția parteneră pentru practică și al unui cadru didactic ce va monitoriza stagiul. Totodată, vor avea la dispoziție materiale, îndrumare de practică și metodologii specifice, realizate în cadrul proiectului SOCIUS. Cele mai valoroase stagii de practică,...

Read More