Pages Menu
Categories Menu
Beneficiar si parteneri institutionali in proiect

Beneficiar si parteneri institutionali in proiect

 Universitatea_din_Bucuresti-logo-785EC25351-seeklogo.com_

Universitatea din Bucuresti (beneficiar) este una dintre cele mai importante institutii de invatamant superior din tara, cu o traditie de peste 150 de ani. Acreditata drept unitate de cercetare avansata si educatie, Universitatea din Bucuresti ofera numeroase programe de studii, la toate nivelele si formele de pregatire universitara cu frecventa ‒ licenta, masterat, doctorat ‒, programe de studii postdoctorale, de invatamant cu frecventa redusa, de studii postuniversitare, precum si programe de perfectionare si de reconversie profesionala.

Studentii sunt sprijiniti in formarea academica, dar si in cea profesionala, prin stagii de practica de specialitate atent monitorizare, cotate cu credite transferabile in planurile de invatamant. Universitatea se afla in randul institutiilor de referinta in plan national si regional si în primele 30 universitati europene.

In calitate de beneficiar în proiectul pentru stagii de practica SOCIUS, Universitatea din Bucuresti asigura expertiza manageriala si profesionala, organizarea tuturor activitatilor care privesc grupul-tinta, campaniile de promovare, pregatirea si instruirea cadrelor didactice si a tutorilor cu ajutorul ghidurilor de consiliere si de orientare profesionala, realizarea indrumarelor elaborate de expertii sai pentru grupul-tinta, asigurand in totalitate si cofinantarea proiectului. Coordonarea partenerilor se face prin sedinte lunare de lucru, evaluari periodice ale rezultatelor de parcurs, prin controlul direct al implementarii activitatilor asumate de fiecare institutie in parte. Echipa de proiect are expertiza in proiecte strategice POSDRU implementate de universitate.

Parteneri

A

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti (partener national 1) este una dintre cele mai prestigioase universitati din tara in domeniu, dedicata formarii specialistilor in domeniul arhitecturii si al urbanismului. Cu o istorie care incepe in anul 1892, institutia se bucura de un bun renume international. Are in portofoliul sau numeroase programe de studii ‒ licenta, masterat, doctorat ‒, precum si diferite proiecte de cercetare si profesionale. Universitatea a implementat in parteneriat cu Universitatea din Bucuresti doua proiecte de tip POSDRU pentru doctoranzi in domeniile de studiu arhitectura si urbanism.

In proiectul SOCIUS, echipa care reprezinta universitatea gestioneaza stagiile de practica de specialitate în domeniile sale de activitate, participa la redactarea si la finalizarea ghidurilor pentru cadrele didactice si pentru tutori, precum și a unui indrumar pentru studentii-stagiari in studii culturale interdisciplinare – arte si arhitectura.

 

Noul logo FDE

FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA (partener national 2) este o organizatie non-guvernamentala care are drept obiectiv principal contributia la dezvoltarea economica, sociala si culturala, echilibrata teritorial si durabila, a tuturor regiunilor Romaniei, corespunzatoare nevoilor si resurselor specifice ale acestora.

Fundatia se implica in implementerea si in desfasurarea mai multor tipuri de proiecte si de programe, avand drept scop promovarea si desfasurarea activitatilor legate de accesarea fondurilor si de implementarea programelor educationale si formative, de perfectionare profesionala si vocationala. De asemenea, prin programele in care se implica, Fundatia are in vedere dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu necesitatile actuale ale pietei muncii. Crearea de parteneriate pentru cooperare in diferite proiecte care conduc la dezvoltarea societatii romanesti sunt alte demersuri care fac parte din portofoliul aceste organizatii.