Pages Menu
Categories Menu

Posted on Mar 12, 2015 in Sesiune de schimb de experiente |

Despre sesiunile de schimb de experienta 

Sesiunile de consiliere prin schimb de experienta intre studentii participanti la stagiile de practica se desfasoara sub forma unor intalniri de grup, in cadrul carora stagiarii isi prezinta locurile de practica, portofoliul realizat, experienta acumulata. Prin aceste intalniri, participantii la stagiile de practica afla in mod direct de la colegii lor cum s-au desfasurat stagiile in alte institutii, precum si detalii privind specificul altor parteneri de practica; in acest fel, isi formeaza o viziune mai larga asupra domeniului in care urmeaza sa activeze dupa incheierea...

Read More

Posted on Mar 12, 2015 in Vizite de studiu la partenerii de practica |

Despre vizitele de studiu la partenerii de practica

In cadrul proiectului se organizeaza vizite de studiu la parteneri potentiali de practica din domeniul profesional de interes al studentilor, acolo unde au loc prezentari ale institutiilor, dar mai ales ale locurilor de practica si ale locurilor de munca pe care studentii le-ar putea ocupa in viitor, in functie de pregatirea lor de baza (licenta) si de diferitele specializari complementare (masterate, eventual doctorat). Vizitele de studiu au ca scop informarea studentilor cu privire la modul in care este organizata o institutie pe care o vizeaza cu interes profesional, la conditiile de lucru si de colaborare, dar si cu privire la cerintele suplimentare pe care insertia la locul de munca le presupune si care nu sunt numite explicit in oferta...

Read More

Posted on Mar 12, 2015 in Sesiuni de consiliere in cariera |

Despre sesiunile de consiliere in cariera

Sesiunile de consiliere in cariera se refera la indrumarea si asistarea studentilor in alegerea si proiectarea planului de cariera, printr-o orientare profesionala mai eficienta, specifica cerintelor fiecarui domeniu de activitate. Sesiunile vor fi organizate pentru grupele de practica din cadrul specializarilor incluse in proiect si vor lua in discutie: realizarea unui curriculum vitae profesional, dezvoltarea profesionala, identificarea locurilor de munca, instruire, specializare si perfectionare...

Read More

Posted on Mar 12, 2015 in Sesiuni de informare |

Despre sesiunile de informare asupra diversitatii si specificitatii debuseelor profesionale

Aceste sesiuni au rolul de a-i informa pe studenti cu privire la oportunitatile existente pe piata muncii, la asteptarile mai generale si la cerintele punctuale ale posibililor angajatori, in functie de domeniul profesional prezentat. Tutorii de la partenerii institutionali de practica si expertii invitati sa sustina aceste sesiuni îi indruma si ii instruiesc pe cursanti in vederea ocuparii unui loc de munca, a identificarii acelor specializari profesionale compatibile cu pregatirea lor sau cu abilitatile si competentele pe care si le-ar putea dezvolta ulterior, pe baza studiilor universitare sau a altor tipuri de cursuri de instruire si...

Read More

Posted on Mar 11, 2015 in Obiective |

Obiective

este dedicat studentilor si sprijinirii acestora in procesul de tranzitie de la scoala la viata activa include un numar de 400 de studenti participanți – licenta si masterat –, exclusiv din domeniile stiinte sociale, arte si stiinte umaniste, care beneficiaza de servicii de consiliere profesionala specifica domeniului lor de studiu, precum si de indrumare specializata in cariera. oferă: stagii de practica de specialitate – de cercetare si profesionala (300) in baza a peste 30 de acorduri de colaborare inter-institutionale cu organizatii din mediul privat, public si non-profit si a unor conventii-cadru individuale servicii de orientare si consiliere profesionala sesiuni de informare asupra diversitatii și specificitatii debuseelor profesionale (10), sesiuni pentru consiliere in cariera (15) vizite de studiu la institutiile partenere (10) sesiuni de consiliere prin schimb de experienta intre studenti (10) ghiduri pentru tutorii de practica ghiduri pentru cadrele didactice care supervizeaza stagiile de practica indrumare de practica pentru studenti documentatii specifice de monitorizare si de evaluare adaptate la fiecare domeniu si specializare (dosare de practica si metodologii) asistare...

Read More