Pages Menu
Categories Menu

Posted on Mar 16, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II, Comunicate |

PRELUNGIRE PERIOADĂ DE ÎNSCRIERI ÎN GRUPUL-ŢINTĂ

PRELUNGIRE PERIOADĂ DE ÎNSCRIERI ÎN GRUPUL-ŢINTĂ

Data publicării: 16 martie 2015     INFORMARE ȘI SELECȚIE PENTRU STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚII DE LITERE DE LA PROGRAMELE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT   Universitatea din București, prin proiectul SOCIUS, prelungește cu perioada 16-24 martie 2015 a doua sesiune de informare, înscriere și selecție a studenților de la toate specializările Facultății de Litere, licență și masterat, pentru stagii de practică de specialitate (de cercetare și profesională). Stagiile de practică se vor desfășura până la data de 30 septembrie 2015, în relație cu anul universitar. Cele 95 de locuri de practică scoase la concurs sunt puse la dispoziția proiectului de partenerii instituționali cu prestigiu, printre care: instituții culturale și de creație artistică (muzee, biblioteci, edituri, fundații, teatre, galerii), institute de cercetare, agenții și firme de profil. Studenții-stagiari vor beneficia de sprijinul unui tutore de la instituția parteneră pentru practică și al unui cadru didactic ce va monitoriza stagiul. Totodată, vor avea la dispoziție materiale, îndrumare de practică și metodologii specifice, realizate în cadrul proiectului SOCIUS. Cele mai valoroase stagii...

Read More

Posted on Mar 16, 2015 in Calendar etapa II - Rezultate etapa II |

PRELUNGIRE ETAPA A DOUA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 16 – 24 MARTIE 2015

PRELUNGIRE ETAPA A DOUA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ 16 – 24 MARTIE 2015

  Licență și masterat, specializările:   Filologie – studii literare și lingvistică Studii europene Etnologie Comunicare și relații publice Științe ale informării și documentării Știinţe administrative Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură.   PRELUNGIRE SESIUNE DE SELECȚIE A GRUPULUI-ȚINTĂ, ETAPA A II-A, MARTIE...

Read More

Posted on Mar 12, 2015 in Sesiuni de instructaj pentru tutori |

Despre sesiunile de instructaj pentru tutori 

Sesiunile de instructaj pentru tutori au rolul de a le oferi acestora informatii si consiliere cu privire la proiectarea stagiului de practica, la necesitatile profesionale ale studentilor, prin corelare cu pregatirea lor teoretica, dar si cu specificul institutiei-gazda, la stabilirea portofoliului de practica, la modul in care stagiul se va desfasura si va fi monitorizat si evaluat de catre indrumatori. In cazul in care stagiarul desfasoara o activitate ce se finalizeaza cu rezultate deosebite (lucrari, cercetari, evenimente speciale etc.), tutorele poate face o recomandare suplimentara pentru inscrierea lui la concursul cu premii in bani al proiectului si pentru publicarea prezentarii detaliate a stagiului respectiv in manualul cu exemple de bune practici al proiectului...

Read More